Illustration av avfallskärl mot grön bakgrund.

Din sophämtning

Här finns den viktigaste informationen om din sophämtning.

Information om din sophämtning

Sopbilen hämtar ditt avfall enligt gällande turlista. Bilen har ett fack för matavfall (bruna tunnan) och ett fack för brännbart avfall (gröna tunnan). Sopbilen drivs av biogas för att vara så miljövänlig som möjligt. Här har vi samlat den viktigaste informationen. Läs mer detaljerat om renhållning i kommunens renhållningsföreskrifter.

Sortera för återvinning 

Alla förpackningar av plast (ja, även mjukplast), papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I Boden finns hela 36 stycken så det finns alltid en i närheten. I den gröna tunnan slänger du brännbart avfall så som sanitetsprodukter, blöjor, kuvert, uttjänta diskborstar och hushållspapper.  

Sortera ut matavfall

Matavfall läggs i avsedd biopåse eller papperspåse, i den bruna tunnan. Två rullar biopåsar delas ut varje höst och bör räcka om de används på rätt sätt. Använd inte dubbla påsar, förvara istället påsen i en ventilerad behållare håller den sig torr. Matavfallet omvandlas till fordonsgas som driver kommunens bilar och bussar. 

Akta fastfrysning i matavfallskärlet

Vintertid kan matavfall frysa fast i kärlet. Undvik det genom att lägga ut påsen så att den får frysa innan den läggs i kärlet, och ha en tidning eller äggkartong i botten. Se till att matavfallet inte sitter fast på tömningsdagen. Vid fastfrysning står fastighetsägaren själv för kostnaden för extratömning. 

Hämtning av grovavfall och deponi 

Grovavfall och deponi hämtas från villor en gång per år. Föranmäl hämtning senast fredag v.17. Ställ grovavfallet där du ställer dina avfallskärl inför v.19 som är veckan då det hämtas. Märk avfallet med grovavfall 

Grovavfall är avfall som inte ryms i avfallskärlen t.ex. trasiga och uttjänta saker som inte kan återanvändas. Du kan lämna tre kollin som inte får vara större än att en person kan lasta det på lastbilen. Småplock, max 15 kg, förvaras i säck eller kartong.

Farligt avfall & elavfall 

Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på ÅVC. 

Håll ordning på tunnorna 

Avfallskärl ställs ut kvällen före tömningsdagen och flyttas från gatan efter tömning. De får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Innehållet ska ligga i förslutna påsar för att inte skräpa ner. Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas. 

Har du inte fått ditt kärl tömt? Låt det stå kvar en extra dag och kontakta sen medborgarsservice om kärlet inte tömts.

E-tjänster

Använd Boden kommuns E-tjänster eller kontakta medborgasservice vid:

  • Byte av storlek på kärl eller ändrat hämtningsintervall
  • Felanmälan trasigt kärl
  • Felanmälan utebliven tömning
  • anmälan om adressändring, flytt eller försäljning av fastighet
Ladda ner dokument
Sophämtning - Turlista 2021
Ladda ner dokument
Senast uppdaterad: 2021-04-19