Avfallshämtning

Sopbilarna i Bodens kommun har två separata fack för att kunna  hämta matavfall och brännbart avfall samtidigt.  De ”gröna” sopbilarna drivs på biogas som energiutvinns från matavfallet som samlas in. I Bodens kommun hämtas hushållsavfall en gång i månaden hos villorna. 
Matavfall hämtas varannan vecka under sommaren. Om du är bra på att sopsortera och inte har så mycket sopor kan du anmäla förlängt intervall via kommunens e-tjänster.  På så sätt får du också lägre avgifter.

Bra att veta om avfallshämtning:
  • Kärlet ställs ut kvällen före din tömningsdag och dras tillbaka till den egna fastigheten efter tömning.
  • Kärlen placeras max 1,5 m från körbanan med 50 cm fritt utrymma runt kärlen.
  • Som villaägare lånar du avfallskärlen men ansvarar över att kärlen inte skadas av exempelvis plogbilen.
Är det kvar avfall efter tömning?

Som fastighetsägare måste du själv se till att avfallet inte är fastfruset eller att behållaren inte packas för hårt så att påsarna kläms fast.  Om kärlet inte kan tömmas på tömningsdagen och vi måste komma tillbaka för att tömma en gång till får du betala en avgift.

Ofta överfullt?

Om locket inte går att stänga är det stor risk för nedskräpning.  Lämna hellre en extrasäck bredvid kärlet, extrasäck betalar du en avgift för.  Händer det ofta är det kanske dags att byta till större behållare.

Byte av kärl kan du anmäla via kommunens e-tjänster. Byte av kärl innebär en avgift för dig som kund.  

Mer information hittar du i Bodens kommuns renhållningsföreskrifter.

Ladda ner dokument
Renhållningsföreskrifter
Ladda ner dokument
Renhållning turlista 2020
Senast uppdaterad: 2020-01-21