Grov- och deponiavfall

Grovavfall är avfall som är för skrymmande eller av sådan karaktär att det inte är lämpligt att slänga bland ditt vanliga hushållsavfall. Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut. Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna. Detta avfall måste deponeras, det vill säga grävas ner på avfallsupplag. Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt.

Grov- och deponiavfall hämtas vid en- och tvåfamiljshus under veckorna 18 till 21, se tabellen nedan.
 
OBS! Du måste anmäla i förväg om du vill ha hämtning av grov- och deponiavfall

Detta gäller:
 • Endast avfall från en- och tvåfamiljshus hämtas.
 • Endast avfall som är föranmält till Bodens kommun.
 • Du får lämna upp till tre kollin. 
 • Varje kolli får inte vara större än att en person ska kunna lasta det på lastbilen.
 • Märk avfallet med "Grovavfall" och ställ det vid infarten eller där du normalt har ditt avfallskärl vid tömning.
 • Kostnaden för hämtningen ingår i grundavgiften för renhållning.
Anmäl hämtning så här:

För att få avfallet hämtat måste du meddela kommunen att du har avfall som du vill ha hämtat. 
Du uppger vad som ställs ut och på vilken adress.

Kontakta kommunens medborgarservice senast fredagen veckan innan grovavfallet hämtas i ditt område och meddela att du vill lämna grovavfall.

 

Turlista

Tömningsvecka

Sista buddag

1

22

22/5

2

20

8/5

3

19

1/5

4

21

15/5


Grovavfall från ditt hushåll är i princip de föremål som är för stora för en vanlig soppåse.

Exempel på grovavfall:
 • möbler till exempel soffa, bokhylla, bord
 • skidor, pulkor
 • leksaker, barnvagnar
 • spadar, verktyg
 • cyklar, grillar
Detta hämtas inte:
 • farligt avfall
 • el-avfall
 • byggavfall till exempel heltäckningsmatta, sanitetsporslin, varmvattenberedare, fönster
 • däck, bildelar, motorcyklar, mopeder och motorgräsklippare
 • schaktmassor
 • trädgårdsavfall
 • jordbruksredskap t.ex. maskiner, tillbehör, stängsel
 • avfall från yrkesmässig verksamhet
 • material som omfattas av producentansvar som förpackningar, papper, däck och elektronik

OBS! Avfall som innehåller glas eller andra vassa föremål ska förpackas väl så chauffören inte skadar sig. 
Som privatperson kan du själv transportera grovavfall med egen bil och släp till ÅVC.

Exempel på deponiavfall
 • Glasullsisolering
 • Stenullsisolering
 • Spegelglas
Exempel på avfall som inte ska lämnas bland deponiavfall
 • Farligt avfall
 • El-avfall
 • Förpackningar
 • Brännbart
 • Matavfall
Flerfamiljshus

Du som bor i hyreshus ska kunna lämna ditt deponiavfall i ett kärl speciellt avsett för deponiavfall.

Senast uppdaterad: 2020-04-22