Konsumentlagar

Det finns lagar som skyddar konsumenter. De viktigaste och mest centrala lagarna sammanfattas på den här sidan.

Konsumentköplagen

Denna lag gäller när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Om det är fel i den vara du köper har du stöd i lagen att kräva kostnadsfri rättelse. Felet skall vara ursprungligt, det vill säga, att felet fanns på varan vid köpes tillfället.

Rättelsen kan bestå av reparation, byte till ny felfri vara eller att du får pengarna tillbaka. Fel som uppkommer inom 2 år från köpet har näringsidkaren bevisbördan för att påvisa att felet inte är ursprungligt och under denna tid har konsumenten ett större skyddsnät. Man har rätt att reklamera en vara upp till 3 år, men efter de första 2 åren är det konsumenten som måste bevisa att felet var ursprungligt.

 

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som du äger. Om t ex reparationen är dåligt utförd har du stöd i lagen att kräva kostnadsfri rättelse. Rättelsen kan bestå av ytterligare en reparation eller pengar tillbaka. Lagen gäller under 3 år från reparationstillfället. Spara kvittot! Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

 

Distans- och hemförsäljningslagen

Distansavtal är ett avtal där du och näringsidkaren inte träffas personligen, t ex köp via Internet, telefonförsäljning, postorder, TV-shopping, e-post. Näringsidkaren ska alltid ge dig information om att det finns möjlighet att ångra sig. Du har rätt att ångra köpet under 14 dagar, tiden räknat från den dag du tog emot varan. Gäller avtalet en tjänst börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet om tjänsten ingåtts. Du ska kunna bevisa att du ångrat dig i rätt tid, skicka därför ett brev rekommenderat eller via fax, där du kan få kvitto på att det skickats iväg. Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

Gäller också om en näringsidkare kommer hem till dig och säljer varor som kostar mer än 300 kr. Ringer du till näringsidkaren och ber att han kommer hem till dig så gäller inte lagen. Säljaren ska informera dig om ångermöjligheten och lämna en ångerblankett. Sker inte detta är avtalet ogiltigt. Du har rätt att ångra köpet under 14 dagar, tiden räknas från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Är det en tjänst som avtalats börjar ångerfristen att löpa den dag då avtalet om tjänst ingåtts. Du ska kunna bevisa att du ångrat dig i rätt tid. Du bör därför skicka rekommenderat brev eller skicka på annat sätt, t ex fax, där du får bevis på vilket datum du ångrat dig.

 

Öppet köp och bytesrätt          

Öppet köp och bytesrätt är ingen direkt lag, men används vid köp. Du bör fråga redan innan köpet om affären lämnar öppet köp eller bytesrätt. Många affärer har inte generellt öppet köp på allt som säljs och ifall affären inte har det, då måste du se till att löftet om öppet köp eller bytesrätt skrivs in på kvittot samt hur många dagar det gäller. Spara kvittot! Öppet köp betyder att du har rätt att få tillbaka pengarna ifall du ångrar dig. Bytesrätt betyder att du får byta till annan vara eller att du får ett tillgodokvitto, ifall du ångrar dig. Du får inte använda varan. Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

 

Garanti

Säljaren bestämmer om garanti lämnas på varan och hur länge garantin ska gälla. Under garantitiden ska säljaren reparera fel i varan eller ge dig ny felfri vara och det ska vara kostnadsfritt för dig. För att köpet ska gå tillbaka krävs det att felet är väsentligt och att säljaren inte kan eller vill reparera eller ge dig ny felfri vara. Du har rätt att kräva ersättning av säljaren för extra utlägg du haft på grund av fel i varan. Säljaren har "bevisbördan" under garantitiden. För att slippa ställa upp på garantin måste säljaren bevisa att du orsakat felet själv på grund av vanvård, onormal användning eller att du inte följt bruksanvisningen el dyl. Läs noga igenom garantin för att se vad den omfattar, säljaren kan ibland avskriva sig ansvar för vissa fel, men även då gäller Konsumentköplagen.

Ifall du inte fått någon garanti eller garantin är kortare än 3 år, så träder Konsumentköplagen in till 3 år har gått från köpet. Spara kvittot! Du har alltid rätt att klaga på en köpt vara inom 3 år. Har du använt varan på normalt sätt så ska det anses som en svaghet i tillverkningen, dvs. tillverkningsfel. Läs mer om detta i länken Garanti.

 

Tillgodokvitto och presentkort

Ifall ingen tid anges på ett tillgodokvitto och ett presentkort så gäller de i 10 år. Anges däremot tiden t ex giltig 1 år, så är det den tiden som gäller och ingenting annat. Handla så snart som möjligt, skulle affären upphöra eller byta ägare kan du inte räkna med att utnyttja ditt tillgodohavande.

 

Räkningar

Räkningar ska betalas i så god tid att säljaren har pengarna på förfallodagen. Har man inte gjort upp om när betalning ska ske, är konsumenten skyldig att betala det datum säljaren väljer. Läs mer om detta via länken "Att betala räkningar".

 

Privatköp

Att köpa något av en privatperson är inte lika säkert som att handla av näringsidkare. Det beror på att Konsumentköplagen inte gäller vid privatköp. Utgångspunkten i privatköp är att det som du och privata säljaren kommit överens om gäller. Vill du kunna ångra dig måste det skrivas in i köpeavtalet. Du bör besikta varan noga före köpet, för det kan vara svårt att få rättelse. Tingsrätten prövar denna typ av köp. Läs mer om detta i länken Privatköp.

 

Konsumentkreditlagen

När du som konsument köper en vara på kredit eller tar kredit hos t ex en bank gäller konsumentkreditlagen. Näringsidkaren är skyldig informera om hela kreditkostnaden i kronor och i procent, dvs. "effektiv ränta". Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

 

Marknadsföringslagen

Reklam ska vara sann och det måste företaget kunna styrka. Vilseledande reklam kan förbjudas. Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

 

Prisinformationslagen

Ställer krav på näringsidkaren att ge oss konsumenter tydlig och riktig prisinformation före köp av varor och tjänster, t ex ska alltid moms ingå i det angivna priset. Varor som finns i skyltfönster ska vara prismärkta precis som varorna inne i butiken. Läs mer om detta i länken Konsumentlagar.

Senast uppdaterad: 2023-04-18