Flygfoto över centralorten Boden.

Lediga tomter

Du köper din drömtomt via kommunens e-tjänst "köp tomt"

För att se vilka tomter som kommunen har att erbjuda, gå in på e-tjänsten köp tomt.

Kommunen tillhandahåller småhustomter, hästtomter, industritomter, kombinationstomter och handelstomter. Under e-tjänsten klickar ni er fram till den kategori som ni är intresserad av.

Småhustomter och hästtomter kan bokas direkt via e-tjänsten, resterande kategorier kräver kontakt med mark- och exploateringsingenjörer på enheten Fysisk planering. Vid försäljning av småhustomter sker det endast till privatpersoner med en tomt per hushåll.  

Genom bokning via e-tjänsten godkänner du att kommunen tar ut en bokningsavgift på 5 000 kronor.
Bokningsavgiften utgör en del av köpeskillingen och kommer att dras bort från den totala köpeskillingen. 
*Observera - Bokningsavgiften återbetalas inte om köpet avbryts av någon anledning!

För mer information, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-06-29