Renhållning - Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om renhållning och avfallshämtning i Bodens kommun.

 • Mitt kärl är trasigt, vad gör jag?

Trasiga avfallskärl felanmäls via Bodens kommuns E-tjänster. Om kärlet är sprucket eller hjulen trasiga så byts det ut till ett nytt. Om det är locket som sitter löst eller lossnat så lagas det eller ersätts med ett nytt lock. Du kan även ringa medborgarservice så hjälper de dig med din anmälan.

 • Hur gör jag för att få ett större eller mindre avfallskärl?

Via Bodens kommuns E-tjänster kan man beställa ett större eller mindre avfallskärl. Det kostar 170 kr och avgiften läggs på din nästa faktura. Där kan du även anmäla förlängt hämtningsintervall för dina befintliga avfallskärl.

 • Mina kärl har inte blivit tömda, vad gör jag?

Om ditt kärl inte tömts på tömningsdagen ska du låta avfallskärlen stå kvar. Om de inte tömts inom ett dygn kan du felanmäla det via Bodens kommuns E-tjänster eller kontakta medborgarservice.

 • Matavfallskärlet är helt eller delvis otömt, vad gör jag?

Om matavfallet är helt otömt och du har försäkrat dig om att avfallet inte frusit fast eller är för hårt packat ska du göra en felanmälan via Bodens kommuns E-tjänster eller kontakta medborgarservice.

 • Mitt kärl för matavfall har frusit, vad gör jag?

Om matavfallet frusit fast i avfallskärlet är det du som fastighetsägare som ansvarar för att tina och ta loss avfallet så att sopbilen kan tömma det. När avfallet sitter löst kan du beställa en extratömning mot en avgift eller ställa ut en extrasäck märkt med ”matavfall” vid nästa tömningstillfälle.

För att förebygga att matavfallet fryser är kan man lägga en äggkartong eller tidning i botten av kärlet. Det är också bra att styckfrysa påsarna separat (i till exempel en hink med lock utomhus) innan man lägger ner dem i kärlet. Blött matavfall så som frukt eller grönsaksskal kan med fördel blandas med en liten mängd hushållspapper som suger upp fukten.

 • Vad kan lämnas på en återvinningscentral? 

På återvinningscentral, ÅVC kan man lämna grovsopor, det vill säga hushållsavfall som är för skrymmande för den gröna tunnan, till exempel trä, trädgårdsavfall, metallskrot, , jord, betong, tegel, farligt avfall, papper samt förpackningar av plast, glas och metall. Det är inte tillåtet att lämna hushållavfall på ÅVC som är avsett att slängas i den gröna eller bruna tunnan. Om man har problem med att hushållsavfallet inte ryms i den gröna tunnan har man möjlighet att byta till ett större kärl mot en högre avgift eller försöka källsortera sitt avfall noggrannare. Privatpersoner lämnar kostnadsfritt grovavfall på ÅVC medan företag och verksamheter lämnar mot en avgift.

 • Varför ska jag betala grundavgift för renhållning? 

Avgiften för renhållning är indelad i en grundavgift och en kärlavgift. Grundavgiften finansierar kostnader för administration, information och återvinningscentral, grovsophämtning samt behandling av grovsopor. Man kan inte få uppehåll eller befrielse från grundavgiften. Den ska alltid betalas. Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en mängd avfall på en fastighet som inte kan tas omhand på den egna fastigheten.

 • Påsarna för matavfall går sönder hela tiden?

Biopåsarna för matavfallet är en färskvara som har ett bäst-före-datum. Påsarna ska förvaras mörkt och svalt. Tänk på att inte bunkra matavfallspåsar. Påsarna är en stor kostnad för kommunen och ska endast användas för matavfall. Om dina påsar spricker kan du hämta nya på medborgarservice i Stadshuset eller på Bodens återvinningscentral.

 • Var kan man hämta kompostpåsar?

Du kan hämta biopåsar på medborgarservice i Stadshuset eller på Bodens återvinningscentraler. Tänk på att påsarna endast är avsedda för matavfall och inte som soppåsar för brännbart avfall eller hundbajs. Påsarna är en stor kostnad för kommunen och överdriven konsumtion kan leda till höjda avgifter.

 • Varför måste jag ha en brun tunna?

Enligt Bodens kommuns renhållningsföreskrifter ska matavfall sorteras ut. Alternativt kan matavfall komposteras på den egna fastigheten. I så fall krävs en anmälan och ett godkännande av Miljö- och byggnadsnämnden. 

 • Jag vill börja hemkompostera – hur gör jag?

För att hemkompostera måste man anmäla det till miljö- och byggnämnden. Blanketten kan hämtas här. Samhällsbyggnadskontoret, SBK tar ut en avgift för att handlägga ärendet. När SBK beviljat hemkompostering skickas ett beslut till renhållningen och kärlet för matavfall hämtas in, eller lämnas till Bodens ÅVC och kärlavgiften för matavfall tas bort från fakturan. 

 • Måste jag ha sophämtning även om sopmängden är liten?

Om man har lite sopor så kan man välja att ha det minsta avfallskärlet och välja förlängt hämtningsintervall var 8:e vecka för brännbart. Då blir kostnaden också lägre. Du kan ansöka om förlängt intervall i E-tjänsten eller ringa medborgarservice.

Om det gäller ett fritidshus kan du ansöka om befrielse eller uppehåll från avfallshämtning ifall det inte blir något avfall. Uppehåll och befrielse handläggs hos samhällsbyggnadsnämnden mot en avgift. Även om du har uppehåll eller befrielse måste man betala grundavgift.

 • Kan jag ta hem mina sopor från stugan så att jag slipper ha soptunnor där? 

Kommunen har enligt Miljöbalken en rättighet och en skyldighet att hämta sopor vid fastigheten. Samma lag säger att fastighetsägaren har en skyldighet att köra avfallet till den uppsamlingsplats som kommunen anvisat. Om man vistas i fastigheten måste man ha en grön tunna. Brun tunna kan du slippa om du har tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden om att hemkompostera.

 • Varför ska jag betala grundavgift när jag har uppehåll i hämtning?

Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en liten mängd avfall på en fastighet som inte kan tas omhand på den egna fastigheten. Även om inte hushållssopor uppkommer, så blir det alltid en mängd grovsopor, trädgårdsavfall m.m. som man måste lämna på återvinningscentral. Man kan inte få uppehåll eller befrielse från grundavgiften. Grundavgifter omfattar drift av återvinningscentraler, hämtning och behandling av grovavfall, kundservice, information, planering och övrig administration.

 • Hur fungerar uppehåll i sophämtning? 

Frågor om uppehåll från avfallshämtning ska prövas av Miljö- och byggnämnden. Anmälan och ansökan ska vara skriftlig. 

 
Senast uppdaterad: 2019-01-28