Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften är antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2017.01.01. 
Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

Detta ingår i grundavgiften
  • kostnader för administration och information
  • framtagande av avfallsplaner och renhållningsföreskrifter
  • tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer
Det här ingår i hämtningsavgiften
  • insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
  • personal- och fordonskostnader
Detta ingår i behandlingsavgiften
  • omhändertagande och behandling
  • förvaring, transport och omlastning
  • skötsel av avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer
  • deponiskatt med mera
Senast uppdaterad: 2018-05-23