Så här köper du en tomt

E-tjänsten "Köp tomt", fungerar i de vanligaste webbläsarna (chrome, edge, safari etc.). Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in och signera köpet.  Det är endast tillåtet att köpa en tomt per hushåll och det gäller för privatpersoner. Gör man flera tomtbokningar från samma familj/personer tilldelas ni den tomt som ni först bokade.

Köp av tomt går till så här:


Välj tomt

Du börjar med att välja vilken sorts tomt du vill ha: Småhustomt, hästtomt eller annat.

Välj område och markera (klicka en gång) på den tomt du vill köpa (den markeras då med turkos färg). Om den tomt du valt inte har en "köp tomt-knapp", så kontakta Samhällsbyggnadskontoret, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Klicka på Köp tomt uppe till höger. Nu krävs inloggning med E-legitimation. Först när du har klickat på köp tomt och loggat in med e-legitimation blir tomten reserverad i 10 minuter(den markeras med skraffering i kartan). Genomförs inte bokningen inom 10 minuter avbryts köpet och tomten blir åter ledig. Du kan när som helst avbryta köpet. 

När du loggat in med e-legitimation, börja med att kontrollera att rätt tomt är vald, att fastighetsbeteckning (ex. Sävast 23:375) och tomt-ID (ex 414) stämmer.

Tillträdesdag

Fyll i önskad tillträdesdag. Tillträdesdag är den dag du blir ägare till tomten och den dagen då köpeskillingen ska vara slutbetald. Tillträdesdagen sätts maximalt 8 månader efter bokningstillfället, undantag finns.

Köpare

I nästa steg fylls kontaktuppgifter i på köpare 1. Tänk på att ange ett telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid samt e-postadress. Därefter kryssar du i om det är fler än en köpare och den personens kontaktuppgifter. Om inte alla frivilliga uppgifter kan fyllas i vid bokningstillfället kan detta kompletteras med senare.  

Ägandet av tomten/fastigheten kommer automatiskt att fördelas 50/50 mellan köparna. Önskas annan fördelning fylls detta i under köpare 2's andel. 

Kontrollera

Granska att alla uppgifter stämmer och skicka in din bokning.

Klart

Bokningen är nu genomförd(tomten markeras röd i kartan) och kommunen får ett meddelande om att tomten är bokad. En kvittens "köp tomt" skapas och finns att spara ner som PDF. 

Avgift

Genom att signera köpet med din e-legitimation godkänner du att kommunen tar ut en bokningsavgift på 5 000 kronor. Detta innebär att kommunen har rätt att debitera dig denna avgift inom två veckor. Köpekontrakt och lagfartsansökan skrivs vid ett senare tillfälle. Inför tillträdesdagen faktureras resterande del av köpeskillingen och förfallodag sammanfaller med tillträdesdag.

Bokningsavgiften (5 000 kronor) är en del av köpeskillingen för tomten och kommer sedan att dras bort från den totala summan.

Observera - Bokningsavgiften återbetalas inte om köpet avbryts av någon anledning!

 

Kontaktuppgifter till Samhällsbyggnadskontoret, Mark och plan

Glenn Nylander
0921-629 68 
glenn.nylander@boden.se

Anna Edberg
0921-621 52 
anna.edberg@boden.se

Senast uppdaterad: 2020-11-03