Serveringstillstånd

Den som vill sälja eller servera alkoholdrycker i Bodens kommun, det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker, måste ha ett serveringstillstånd.

Tillståndet söks och ges av samhällsbyggnadskontoret och regleras i enlighet med Alkohollagen (2010:1622), kommunen har även tagit fram riktlinjer för alkoholservering som ett komplement till Alkohollagen. Läs riktlinjerna längst ner på sidan.

Vad du kan ansöka:
 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.
 • Catering, mat och alkoholdrycker
 • Provsmakning, kan ansökas av tillståndshavare eller partihandlare
 • Gemensam serveringsyta
Vad du behöver anmäla:
 • Förändrade ägarförhållanden
 • Serveringsansvariga
 • Kryddning av alkohol, den som har ett stadigvarnade serveringstillstånd kan krydda sin egen snaps
 • Catering, lokal, datum och tidpunkt för varje serveringstillfälle
 • Provsmakning
 • När du startar din verksamhet
 • När du avslutar din verksamhet
Ansökningsavgift

Enligt alkohollagen har Bodens kommun rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan. Ansökningsavgiften ska betalas in på bankgironr 600-7181 med sökandes namn, märk inbetalningen med "Serveringstillstånd"

Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas.

Handläggningstiden
 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap bör ansökan ha inkommit minst tre veckor innan evenemangstillfället.
 • Vid ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten bör ansökan ha inkommit minst 5 veckor före evenemangstillfället.

Under sommarhalvåret kan ansökningstiden vara betydligt längre. Det är därför viktigt att skicka in ansökningarna i så god tid som möjligt. 

Ladda ner dokument
Riktlinjer för alkoholservering
Senast uppdaterad: 2018-05-24