Ta avloppsanordning ur bruk

Vill man ta sin avloppsanordning ur bruk finns det några saker man bör tänka på. Kontakta alltid miljö- och byggenheten innan ni vidtar åtgärder på er avloppsanordning, e-post: mob@boden.se, tel nr 0921-620 00.

  • Gör en sista sluttömning. Sluttömning beställs utanför ordinarie slamtömning eftersom den annars sker med avvattnande bil som släpper tillbaka vatten igen.
  • En avloppsanordning bedöms som obrukbar när åtgärder har vidtagits och som gör att den inte längre går att använda. Åtgärderna ska vara varaktiga och vidtas utanför husgrunden. Exempelvis kan avloppsledningen mellan bostadshuset och avloppsanordningen avlägsnas och pluggas igen alternativt kan slamavskiljaren fyllas igen eller tas bort. Se till att återställa marken ordentligt.
  • Åtgärderna ska dokumenteras och skickas till miljö- och byggenheten med följande information:

-  Fastighetsbeteckning

-  Datum för sluttömning av avloppsanordning

-  Datum då avloppsanordningen togs ur drift

-  Skriftlig redogörelse för hur avloppsanordningen togs ur bruk

- Tydlig fotodokumentation innan och efter att avloppsanordningen togs ur drift

  • När uppgifterna inkommit till miljö- och byggenheten och åtgärderna bedömts som godtagbara tas avloppsanordningen ur slamtömningsregistret.
Senast uppdaterad: 2021-04-15