Undantag från renhållningsföreskrifterna

Du som har ett fritidshus eller en permanentbostad som inte nyttjas kan begära undantag från renhållningsföreskrifterna hos miljö- och byggnämnden. Läs kommunens Renhållningsföreskrifter på denna sida 

Om du vill hemkompostera matavfall ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden. Läs mer om hemkompostering av matavfall här

Handläggningsavgift?

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggningen av din begäran, år 2020 är avgiften 987 kr, avgiften tas ut även om beskedet/beslutet blir negativt.

Detta kan du ansöka, se blanketter längst ner på sidan

Avfall

  • Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad (fastigheten nyttjas inte under en sammanhängande tid om minst 4 månader) Ansökan ska vara inlämnad senast 2 månader innan avsedd uppehållsperiod
  • Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus (fastigheten nyttjas inte alls under hela hämtningsperioden vecka 20 – vecka 43), Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars, uppehåll medges i max 3 år.
  • Eget omhändertagande av avfall (fastigheten nyttjas vid enstaka tillfällen). Ansökan ska vara inlämnad senast 2 månader innan planerad tömning.

Slam

  • Befrielse från hämtning av slam (fastigheten nyttjas endast vid enstaka tillfällen ex tillsyn) Ansökan ska ha inkommit 2 månader innan planerad slamtömning
  • Förlängt hämtningsintervall för slam (hämtning vartannat år), medges i max 6 år
  • Uppehåll i hämtning av slam (i högst 3 år), om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 12 månader. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars. 
Grundavgiften måste man betala

Den årliga grundavgiften ska dock alltid betalas om än du får beslut om undantag, det är bara hämtningsavgiften samt behandlingsavgiften man blir befriad från. Läs mer om avgifterna på tekniska förvaltningens sida..

Ladda ner dokument
Eget omhändertagande av avfall
Ladda ner dokument
Uppehåll från avfallshämtning
Ladda ner dokument
Hämtning av slam
Senast uppdaterad: 2020-05-28