Aktuellt angående Vita Villan

Förskola - Vita villan

Då vi har fullt på befintliga förskolor i Bodens kommun, kommer vi att öppna Vita villan för barn som behöver förskoleplacering under perioden mars-juni 2020. Vita villan är centralt belägen i Boden.

Viktigt för er som erbjuds plats på Vita villan är att svara på erbjudandet med stå kvar i kön oavsett om ni tackar ja eller nej.
Ni som väljer att tacka ja och stå kvar i kön kommer att få ett nytt erbjudande om plats på en av våra befintliga förskolor. Rent praktiskt sker överflytten i augusti efter sommarförskolan. Ni kommer att erbjudas överflyttning utan avbrott i barnomsorgen.
Ni som väljer att tacka nej och stå kvar i kö kommer att få ett nytt erbjudande om förskoleplats med startdatum i augusti som ni kan ta ställning till. 
Arbetsgivarintyg/studieintyg samt verifierat schema för båda vårdnadshavare ska lämnas in på förskolan första inskolningsdagen.


 

Senast uppdaterad: 2020-02-05