Träfasad och entré till Björkdungens förskola

Björkdungens förskola

Välkommen till Björkdungens Förskola

Hej,

jag som är rektor på Björkdungens förskola heter Linda Lundborg. Med mig i mitt team har jag en kvalitetsutvecklare, en samordnare och en språkutvecklare samt all personal. Vi som arbetar på förskolan har olika erfarenheter, utbildning och bakgrund vilket gör att vi skapat en förskola som vilar på en bred kunskap och gedigen erfarenhet. Vi är minst två förskollärare per portal, på en del portaler är det tre förskollärare medan en del portaler arbetar med två förskollärare och en barnskötare. 

Förskolan består av en restaurang med tillagningskök i mitten. Våra kockar heter Tiina och Pierre och varje dag serveras vi mat som tillagats på förskolan och ett fräscht salladsbord. På varje sida om restaurangen finns ett kapprum och vandrar du vidare kommer du till ett torg.

Varje torg omges av tre portaler, en 4-5 årsportal och två 1-3 årsportaler, så totalt har vi sex portaler på förskolan. Det betyder att ditt barn går de första åren på en portal och året hen fyller fyra år börjar hen på storbarnsportalen på samma torg. Personalen arbetar tillsammans runt de tre portalerna så ditt barn lär känna all personal. 

Förskolan är nyrenoverad och vi har fått möjligheten att tillsammans med arkitekt och lokal- och säkerhetssamordnare bygga en förskola som tilltalar dagens läroplan. Vi har som exempel ateljéer, snickeri, vattenlek, bibliotek och möbler på hjul så att vi kan bygga lärmiljön efter barngruppens intresse och behov. Gården är nyprojekterad och det lärande vi har påbörjat inomhus kan vi enkelt ta med oss ut. Kika gärna på bilder från förskolan så förstår du vad vi menar:)

Lokalerna har bra säkerhet och i fokus vid projekteringen var arbetsmiljön och ff a ljudmiljön. Vi tycker att vi lyckats bra i arbetet med att minimera ljud. Förskolan inger med sin inredning i trä, grönt och vitt ett lugn, vilket är viktigt för alla barn. Vi arbetar mycket med bildstöd och vi har bra tillgång till digitala läromedel såsom skärmar där vi enkelt kan samtala kring den dokumentation vi har med oss från t ex utomhusvistelsen. Vi har projektorer och appar som fokuserar på barns lärande. It används på ett medvetet sätt där ditt barn utvecklar sin digitala förmåga.

Språket är i fokus på vår förskola. För barnets livslånga lärandet och förberedelse inför skola har vi bedömt barnets språkutveckling som oerhört viktig. Vi arbetar medvetet med barnens språk och vi dokumenterar barnets språkliga förmåga för att hela tiden utveckla vårt arbete kring ditt barns språkutveckling. Det är vanligt att vi läser böcker tillsammans på förskolan och då gör vi det på skärm så att alla barn kan följa med under läsningen.

Vi samverkar med havremagasinet och är på besök i deras verksamhet ibland, vi går på utflykter, dansar och sjunger tillsammans. Vi skapar i våra ateljéer och pedagogerna arbetar medvetet med barnets språkutveckling via Bornholm och Tras. Matematiken kommer allt mer komma i fokus då vi ska använda ett material som heter Mio. 

Tryggheten, omsorgen och ditt barns hälsa är grundpelarna för att växa och trivas varvid det är grundpelare i vår verksamhet. Vi ser alltid till ditt barns bästa och att hen ska må bra hos oss. Om det skulle uppkomma någon situation där det inte är så vill vi prata med dig som vårdnadshavare och lösa det. Samverkan mellan hem och förskola är viktigt. Vi vill alltid ha återkoppling från dig.

Nu vet du lite mer om oss. Du är välkommen att ta kontakt med förskolan. 

Väl mött/Linda Lundborg, rektor Björkdungens förskola

Ladda ner dokument
Plan mot diskriminering och kr...
Senast uppdaterad: 2020-06-10