Dans

Du som är elev i grundskolans årskurser 3-9 har möjlighet att söka till dans i Kulturskolan. Antagning sker, i mån av plats, from det år du börjar i åk 4. Dansundervisningen sker i grupp och på ordinarie skoltid. På de skolor där det inte finns någon lokal att tillgå,  eller för få anmälningar för att bilda en grupp,  erbjuds dessa elever en plats i Kulturskolans kvällsgrupp.

All information om hur du ansöker hittar du på vår ansökningssida.

Knapp Ansök

 

Senast uppdaterad: 2018-05-28