Scen med draperi. Åskådare syns som siluetter.

Drama

Du som är elev i grundskolans årskurser 4-9 har möjlighet att delta i ämnet drama i Kulturskolan.

Du har möjlighet att skicka in din ansökan från det år du går i årskurs 3 och antagning sker, i mån av plats, från och med det år du börjar i årskurs 4 eller senare.

Dramaundervisningen sker i grupp och på ordinarie skoltid. På de skolor där det inte finns någon lokal att tillgå, eller för få anmälningar för att bilda en grupp, erbjuds eleverna en plats i Kulturskolans kvällsgrupp.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-27