Elevhälsans personal

Verksamhetschef
Maria Jakobsson
​maria.jakobsson@boden.se

Biträdande chef
Anna Karlberg
anna.karlberg@boden.se

Skolsköterskor
Susann Kero                                                                               Anna-Karin Rendahl
susann.kero@boden.se                                                            anna-karin.rendahl@boden.se

Helena Hemphälä                                                                     Ewa Lenneståhl
helena.hemphala@boden.se                                                   ewa.lennestahl@boden.se

Hanna Larsson                                                                           Linda Nyström
hanna.larsson@boden.se                                                         linda.nystrom@boden.se

Lilly-Maria Häggbom - vik för Kerstin Johansson
lilly-maria.haggbom@boden.se                                                     


Skolpsykologer
Maria Jornevald                                                                         Maria Simma
maria.jornevald@boden.se                                                       maria.simma@boden.se

                                                       

Skolkuratorer
Sara Andersson                                                                           Maria Bergstrand
​sara.andersson@boden.se                                                        maria.bergstrand@boden.se

Hanna Olofsson                                                                          Ulrika Sandin Bergqvist
hanna.olofsson@boden.se                                                        ulrika.bergqvist@boden.se

Anna Nyström                                                                            
anna.nystrom@boden.se                                                          
                                                                                                     

Specialpedagoger
Camilla Lindfors                                                                          Anna Strömberg
​camilla.lindfors@boden.se                                                        anna.stromberg@boden.se

Carina Larsson                                                                            Johanna Nyström
carina.larsson@boden.se                                                          johanna.nystrom@boden.se

 

Senast uppdaterad: 2023-03-14