Välkommen till förskolan!

Du som har barn mellan ett och fem år kan välja mellan förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik tid för hela familjen. Här kan du läsa om vad Bodens kommuns förskolor och familjedaghem erbjuder ditt barn och dig.

Kommunal förskola

För Bodens kommuns övergripande riktlinjer för förskola, se dokument längst ner på denna sida. Ansökan till kommunal förskola ska inkomma minst fyra månader före önskat placeringsdatum. För att garanteras plats ska ansökan för placering i januari/februari ha inkommit senast 1 september. För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april. För att ansöka, se snabblänkar på den här sidan. 

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.  

Förskola i enskild regi/friförskolor

Enskild verksamhet kallas förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem som bedrivs av någon annan än kommunen, t.ex. föräldra- eller personalkooperativ. Du hittar dessa förskolor i menyn till vänster. Önskar du ansöka om förskola i enskild regi kontaktar du den enskilda förskolan.

Begäran Intyg om arbete/studier 

Enligt Bodens kommuns riktlinjer och rutiner ska båda vårdnadshavarna lämna in intyg om arbete/studier inom två veckor efter begäran. Alla vårdnadshavare som har barn placerade i kommunens barnomsorg kommer mottaga en begäran om intyg årligen. 

Inkomstuppgift ska lämnas in via e-tjänsten minst en gång per år, samt vid förändringar. Om inkomstuppgiften är äldre än ett år kan maxtaxa komma att debiteras. 

 

Ladda ner dokument
Rutin för förskola 2019
Ladda ner dokument
Riktlinje förskola 2022
Ladda ner dokument
Guidelines for preschool 2022
Ladda ner dokument
Intyg om arbete eller studier 23-24
Senast uppdaterad: 2023-09-15