Förskola

 

Kommunal förskola

För Bodens kommuns övergripande riktlinjer för förskola, se dokument längst ner på denna sida. Ansökan till kommunal förskola ska inkomma minst fyra månader före önskat placeringsdatum. För att garanteras plats ska ansökan för placering i januari/februari ha inkommit senast 1 september. För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april. För att ansöka, se snabblänkar på den här sidan. 

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. För mer detaljerad information om allmän förskola, se menyn på den här sidan. 

Förskola i enskild regi/friförskolor

Enskild verksamhet kallas förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem som bedrivs av någon annan än kommunen, t.ex. föräldra- eller personalkooperativ. Du hittar dessa förskolor under Friförskolor i länklistan på den här sidan. Önskar du ansöka om förskola i enskild regi kontaktar du den enskilda förskolan du önskar ansöka till.

Begäran Intyg om arbete/studier 

Enligt Bodens kommuns riktlinjer och rutiner ska båda vårdnadshavarna lämna in intyg om arbete/studier inom två veckor efter begäran. Alla vårdnadshavare som har barn placerade i kommunens barnomsorg kommer mottaga en begäran om intyg årligen. Utskicken kommer att ske i omgångar, vilket innebär att inte alla får begäran vid samma tillfälle. 

Vi påminner om att uppdatera hushållets inkomster i e-tjänsten. Inkomstuppgift ska lämnas in minst en gång per år, samt vid förändringar. Om inkomstuppgiften är äldre än ett år kan maxtaxa komma att debiteras. De hushåll som valt att godkänna debitering av maxtaxa påverkas inte och behöver inte uppdatera inkomstuppgift.

 

Ladda ner dokument
Riktlinjer för förskolan 2019
Ladda ner dokument
Riktlinjer för förskolan 2019 ...
Ladda ner dokument
Rutin för förskola 2019
Senast uppdaterad: 2021-05-25