Ljus skolbyggnad i naturmiljö

Gunnarsbyns förskola

Gunnarsbyns förskola ligger ca 40 km utanför Boden, och är en liten förskola med en åldersblandad portal.

I vår närhet har vi många natursköna områden, vilket möjliggör för många spännande utomhusaktiviteter för barnen. Utemiljön används flitigt i den dagliga pedagogiska verksamheten under alla årstider utifrån ett hälsoperspektiv. 

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens valkunskaper och tankar är centrala. Den inre och yttre miljön har stor betydelse i detta arbetssätt.

Ladda ner dokument
Likabehandlingsplan 2023
Senast uppdaterad: 2023-02-16