Gitarr och ryggsäck på parkbänk.

Hyresinstrument

Instrument finns i begränsat antal för uthyrning under ett år. Uthyrningstiden kan förlängas i mån av tillgång. Småfioler hyr vi ut tills eleven vuxit i ett fullstort instrument. 

Uthyrning av instrument

I samråd med din lärare väljer vi ut ett instrument som passar dig. Vårdnadshavare skriver på ett hyresavtal och du som elev ansvarar för ditt instrument.

Avgiften för instrumenthyra är 165 kr/termin.  Inköp av not/spelböcker bekostas av eleven själv.

Om du väljer att sluta så ska hyrda instrument omgående återlämnas till Kulturskolan. Debitering kommer att ske om eleven har haft minst tre lektionstillfällen.

Kulturskolan hyr inte ut piano eller trumset.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-27