Instrument

Du som är elev i grundskolans årskurser 3-9 har möjlighet att söka till Kulturskolan. Antagning sker, i mån av plats, from det år du börjar i åk 4. Undervisningen sker på ordinarie skoltid. Enskilt eller i grupp.  Det kan bli kö för att få spela vissa instrument. Du skall själv hålla reda på vad som hänt på den ordinarie klasslektionen under den tid du har haft undervisning på Kulturskolan.

Kan jag hyra instrument från Kulturskolan?

Instrument finns i begränsat antal för uthyrning under ett år. Uthyrningstiden kan förlängas i mån av tillgång.. Småfioler hyr vi ut tills eleven vuxit i ett fullstort instrument. 
Avgiften för instrumenthyra är 165kr/termin.  Noter, strängar, rör och andra tillbehör köper eleven själv.

Kulturskolan hyr inte ut piano eller trumset!

All information om hur du gör för att ansöka hittar du på vår ansökningssida.

Knapp Ansök 

Senast uppdaterad: 2018-05-28