Björkdungens förskola med omvigande lekplats och närmiljö.

Nya förskolor

Fyra nya förskolor ska byggas i kommunen. Björkdungen har redan börjat ta form. Nästa på tur är Lunda förskola med åtta avdelningar i Sävast. Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu cirka 250 miljoner på att bygga nya förskolor vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun

Samhällsbyggnadskontorets prognos visar att befolkningen kommer att öka till 30 000 invånare år 2025. Utbildningsnämnden har samtidigt beslutat att minska barngrupperna till 15 platser per avdelning. Detta tillsammans gör att nya förskolor nu måste byggas i Bodens kommun.

Förskolor i kommunal regi

Här nedan ser ni en lista på vad som sker de närmaste åren. Förändringar fram till 2025. Varje år fastställs objekten för att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen. Årtalen är ambitionen. Förseningar kan ske.

Centrala stan, västra och östra

Ny förskola,, Björkdungen 6 avdelningar, klart år 2019

Kyrkkläppens förskola- oförändrad

Lundagård, Bodsvedjan, Sanden

Ny förskola på Sandenområdet, 8 avdelningar, klart år 2021

Prästholmen, Svartbjörnsbyn

Rörvikens förskola byggs ut med 2 avdelningar, klart år 2021

Perbackens förskola med 2 avdelningar

Strandens förskola- ingen förändring

Torpgärdan, N Svartbyn

Kristallkulan- ingen förändring

Torpgärdans förskola- avvecklas år 2021

Fagernäs

Fagernäs förskola- ingen förändring

Heden Brännberg

Nybyggnad i Trångfors med 6 avdelningar, klart år 2021

Trångfors, Hamptjärnmoran och Heden förskola avvecklas år 2021

Sävast

Tallbackens förskola renoveras och utökas med 2 avdelningar, klart 2017

Ny förskola, Lunda 8 avdelningar, klart år 2021

Golfkullens förskola- avvecklas är 2021

Örtavallens förskola- ingen förändring

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-25