Målning utomhus

OB-omsorg

För dig som arbetar kvällar och helger och behöver hjälp med tillsyn av barn

Bodens kommun erbjuder vårdnadshavare som arbetar kvällar och helger omsorg för barn under tid då förskola och fritidshem inte är öppet. Verksamheten vänder sig till familjer vars barn är inskrivna i förskola eller fritids, barn 1-12 år. För att ansöka om Ob-omsorg använder du din e-tjänst och vid funderingar och frågor är du välkommen att läsa informationen som finns om verksamheten på hemsidan.

Ob-omsorg finns att tillgå kvällar, nätter och helger samt storhelger. Personalen som arbetar hos oss är utbildad och har erfarenhet av barn och omsorg. Verksamheten utgår från barnen och helgerna planeras efter barnens behov och önskemål samt förutsättningar. Utevistelse, utflykter, spel och hjälp med läxor är exempel på aktiviteter. Alla dagens mål serveras och maten lagas av kokerskor som arbetar på Kyrkkläppens förskola.

Anmälan om behov

När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kommer du kontaktas och vara tvungen komplettera ansökan. Båda vårdnadshavare måste vara införstådda med att ansökan görs och godkänt denna, antingen via e-tjänst eller vid pappersansökan med underskrift. Ansökan ska kompletteras med arbetsgivares underskrift om arbete obekväm arbetstid. Vid beslut om plats begränsas den antigen med tid eller i enlighet med tidsbegränsad anställning. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer.

Vid bedömning av behov av plats utgår Bodens kommun alltid från barnets bästa och bedömningen utgår alltid från att barnet ska vistas hos vårdnadshavare när den andra är i arbete.

Nyttjande av plats

Platsen kan nyttjas under verifierad arbetstid inklusive restid. Schema ska inlämnas till förskolan senast två veckor i förväg. Vid akut påkommet behov ska meddelande göras minst 48 timmar i förväg. Vid behov som uppkommer efter 48 timmarsgränsen kan plats nyttjas endast om det är praktiskt möjligt för förskolan.

 
Ladda ner dokument
Informationsblad Ob-omsorg
Ladda ner dokument
Riktlinjer
Senast uppdaterad: 2018-08-06