Inomhusmiljö på förskola med leksaker, barnböcker och ett bokstavsträd på väggen.

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola finns i Sävast intill Brönjaskolan och Träffpunkten. Vi har en fin utegård som är indelad i lilla och stora gården. Många träd är uppväxta och känslan är lite skogslik. Förskolan har fyra avdelningar som är rymliga och består av flera rum som är anpassade efter barnens intressen och förutsättningar.

Att arbeta med barn, ge dem omsorg och erbjuda utbildning och lärande är vad vi brinner för. Vi är starten i utbildningsväsendet och det är vi som ska väcka lusten för lärande och skapa trygga barn som vill och vågar prova. Vi är helt enkelt en del av starten i det livslånga lärandet. För att lyckas ge barnen förutsättningar arbetar vi ff a med språket, rörelsen och lusten att skapa.

Normer och värden är viktiga delar i lärandet både för att kunna vara en kompis som kan lyssna och hjälpa men också för att själv våga uttrycka och pröva. 

Förskolan består av två avdelningar för de yngre barnen som gör sitt första inträde i förskolans värld och två för de äldre som är på väg mot skolan och nya utmaningar. De yngres avdelningar (Humlan och Nyckelpigan) förenas av ett gemensamt torg där barnen bland annat vilar och äter tillsammans. Även Fjärilen och Myran har ett gemensamt torg, där arbetar framför allt våra femåringar under dagarna. Från och med hösten 2024 kommer gamla "avdelning Lingon" finnas hos oss. Lingon är en avdelning för barn som har diagnos autismspektrumtillstånd eller motsvarande stora utmaningar inom kommunikation, beteende och perception.

Allt eftersom barnen blir äldre förbereder vi dem för skolstart på olika sätt. Mycket handlar om språket och självständigheten. Vi vill att våra barn kan och vågar själva samt löser utmaningar tillsammans.  De äldsta barnen förbereds att klara vad som förväntas av dem vid skolstart, allt för att göra övergången så trygg som möjligt för dem.

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Fjärilen 0921–626 36,070-247 14 62
Myran 0921–626 35, 070-590 06 67
Nyckelpigan 0921–626 24, 070- 509 37 50
Humlan 0921–626 34, 070- 335 26 04
Rektor 0921 626 61

Senast uppdaterad: 2024-02-28