Anhörigstöd

Anhörigstöd är en hjälp som är reglerat i socialtjänstlagen.

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (Socialtjänstlagen  5 kap 10 §).

Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 


Vart vänder man sig?

  • På Anhörigcenter finns Anhörigkonsulent/Socialinformatör som ger information, råd och personligt stöd. Lokaler på Hedenbrovägen 8.
  • För att söka olika insatser eller få information om dessa tex. avlastning/avlösning, hemtjänst mm. kontakter du  Biståndsenheten Tel: 620 00 telefontid 8.00 - 9.30 måndag till onsdag samt fredag.
  • Om din närstående har beroendeproblematik kontaktar du Team Mottagning på Individ och familjeomsorg tel. 0921-629 99
  • När du har din närstående på en gruppbostad eller tar emot boendestöd bemöts du som anhörig i första hand av personal och din närståendes kontaktperson i personalgruppen. Med dem kan du ta upp funderingar du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med. Enhetschef och verksamhetschef finns också för att lyssna och ta emot dina synpunkter. 
  • När du har din närstående på ett äldreboende bemöts du som anhörig i första hand av personal och din närståendes kontaktperson i personalgruppen. Med dem kan du ta upp funderingar du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med. Enhetschef och verksamhetschef finns också för att lyssna och ta emot dina synpunkter. 
  • Har din närstående hemtjänst kan anhöriga vända sig till personal eller ansvarig enhetschef. Med dem kan du ta upp funderingar och synpunkter du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med.
Senast uppdaterad: 2023-09-13