Två personer som lutar mot varandra och söker stöd hos varandra.

Anhörigstöd

Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller en olycka? Är dina föräldrar eller ditt barn sjuk eller har en psykisk ohälsa? Kanske är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med funktionsnedsättning?

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Anhörigstöd är en hjälp som är reglerat i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (Socialtjänstlagen  5 kap 10 §).

Stöd när du behöver det

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 


Kontakta oss

  • På Anhörigcenter finns Anhörigkonsulent/Socialinformatör som ger information, råd och personligt stöd. Lokaler på Hedenbrovägen 8.
  • För att söka olika insatser eller få information om dessa tex. avlastning/avlösning, hemtjänst med mera kontakter du  Biståndsenheten på tfn: 620 00, telefontid 8.45 - 9.30 måndag-onsdag samt fredag.
  • Om din närstående har beroendeproblematik kontaktar du Team Mottagning på Individ och familjeomsorgen, tfn: 0921-629 99.
  • När du har din närstående på en gruppbostad eller tar emot boendestöd bemöts du som anhörig i första hand av personal och din närståendes kontaktperson i personalgruppen. Med dem kan du ta upp funderingar du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med. Enhetschef och verksamhetschef finns också för att lyssna och ta emot dina synpunkter. 
  • När du har din närstående på ett äldreboende bemöts du som anhörig i första hand av personal och din närståendes kontaktperson i personalgruppen. Med dem kan du ta upp funderingar du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med. Enhetschef och verksamhetschef finns också för att lyssna och ta emot dina synpunkter. 
  • Har din närstående hemtjänst kan anhöriga vända sig till personal eller ansvarig enhetschef. Med dem kan du ta upp funderingar och synpunkter du har kring din närståendes vård och omsorg. Du kan också få vara med när det görs genomförandeplan, om din närstående vill att du är med.
Senast uppdaterad: 2024-05-23