Anhörigstöd som avlastning

Anhöriga som stödjer, vårdar och hjälper en närstående i hemmet kan få avlastning/avlösning.

Avlastning i hemmet

Kan ges till närstående som lever i hushållsgemenskap och har omfattande behov av stöd och omsorg. 4 timmar i veckan utan kostnad om man inte har hemtjänst. Har man hemtjänst samordnas insatserna till viss del med avlastningstiden.  Ansökan görs hos biståndsenheten.

Korttidsvistelse som avlastning

Om du som anhörig behöver några dagar att vila och återhämta dej eller resa bort ansöker du om korttidsvistelse hos biståndsenheten.

Växelvård som avlastning

Du kan ansöka om växelvård om behovet av avlastning/avlösning är återkommande. Man planerar då in vilka återkommande dagar/veckor i månaden din närstående kan vistas på korttidsboendet. Ansökan görs hos biståndsenhet.

Dagverksamhet

Är riktade till personer med milt eller måttlig demenssjukdom.  På Erikslunden skapas en meningsfull och stimulerande dag i gemenskap för din närstående samtidigt som du som anhörig får avlastning/avlösning. Du ansöker om dagverksamhet hos biståndsenheten.

Drop-in avlösning

Kostnadsfri drop- in avlösning finns för dig som stöder en närstående alla tisdagar mellan kl. 12.00- 16.00. på Erikslunden. Ingen ansökan eller föranmälan krävs. Bara komma dit gärna första gången att anhörig följer med.

Kontakt med biståndsenhet

Telefontid 8.00-9.30 vardagar ej torsdagar via medborgarservice 0921-62000

Senast uppdaterad: 2020-10-29