Ansök om hemtjänst

Under livets gång kan ibland hälsan svikta och du kan då behöva stöd och hjälp i ditt hem och ditt vardagliga liv.

Inom äldreomsorgen i Bodens kommun är målet att du skall kunna bo kvar hemma så långt det är möjligt samt att du skall känna dig trygg och säker i ditt hem. För att möjliggöra detta kan stöd och hjälp i hemmet vara det du behöver. Att du skall ges möjlighet till ett meningsfullt liv samt att värna om självbestämmandet är något som kommunen strävar efter.

Ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen utreds av biståndshandläggare på delegation av socialnämnden.  

För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.00-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid.
Telefonnummer: 0921-62708, Email: bistandsenheten@boden.se

Besöksadress : Stadshus B, Kyrkgatan 24, plan 8.

Öppet måndag-fredag kl. 08:00-17:00. Lunchstängt 12:00-13:00

(Sommartid, 15 maj-15 september stänger kontoret kl. 16.00)
 

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och är under 65 år kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS Handläggare och Socialpsykiatrihandläggare finns på Individ- och Familjeomsorgen.

 

 

Ladda ner dokument
Ansökningsblankett
Senast uppdaterad: 2019-04-05