Behov av god man

Vad kan en god man hjälpa till med?

Gode mannens uppgift är att hjälpa till med ansökningar om de stödinsatser och beställning av de tjänster som behövs för att vardagen ska fungera för den enskilde. En god man ska vara överens med den det gäller innan han eller hon gör ett ärende. Den som har hjälp av en god man har rätt att fatta egna beslut, får skriva under avtal och bestämma över sina pengar. En god mans uppdrag är inte att utföra praktiska sysslor som att handla, städa eller exempelvis packa ner och packa upp saker i samband med att den enskilde flyttar. En god mans uppgift är heller inte att följa till läkare, tandläkare, frisör etc.

Delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person kan ingå i gode mannens uppdrag.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-10-29