Drop in och dagverksamhet

Drop in-verksamheten är en avlösning för dig som anhörig. Den riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Drop in är för personer i eget boende

Din närstående behöver inte göra någon ansökan för att delta i drop in-verksamheten. Hit kan din närstående komma för att umgås, hämta kraft, delta i olika aktiviteter eller för en pratstund över en fika.

Avlösning

Avlösningen är till för att underlätta vardagssituationen för dig som anhörig. Du får egentid för att kunna vila och utföra dina ärenden etc. Avlösningen är kostnadsfri.

Öppettider

Tisdagar mellan klockan 12:30 – 15.30.
Din anhörig kan vistas under hela öppettiden eller komma in den tid som passar under öppettiden.

Deltagaren hälsas välkommen, samtalar och deltar i någon enklare aktivitet.

Så här kommer du hit och åter

Du åker med färdtjänst. Priset är gällande färdtjänsttaxa. Du kan också ta lokalbussen till Erikslundens hälsocentral. Adressen är Gammelängsgatan 2b, telefon 0921-626 77. Ingång på baksidan av hälsocentralen märkt med ”Dagverksamhet” ovanför entrén, vid rampen.

Vad är en dagverksamhet?

Det är en verksamhet som bidrar att hjälpa personer med demenssjukdom och deras närstående. Här skapar vi en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans. Vi erbjuder rörelseaktiviteter i form av anpassad gymnastik. Här finns möjlighet till utevistelse. Det finns även möjlighet till vila.

Vem kan komma till dagverksamheten?

För att ha rätt till dagverksamheten måste du ha ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Verksamheten riktar sig till personer med mild till måttlig demens som bor i ordinärt boende och behöver stöd och stimulans.
Här hälsas du välkommen av kunnig personal. Vi möts i en trivsam och trygg miljö, där dagliga aktiviteter kan bidra till att bibehålla förmågor och sociala funktioner.

För ytterligare upplysningar kontakta personalen på dagverksamheten 0921-620 17, eller 0921-626 77.

 

Senast uppdaterad: 2023-08-17