Ekonomiskt stöd

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Du som bor i Boden kan vända dig till kommunen för att få stöd och hjälp i ekonomiska frågor. Hos budget- och skuldrådgivaren kan du få råd och stöd om din ekonomi och hos socialtjänsten kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

 

Senast uppdaterad: 2018-05-23