Familjehemsutredning

Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran måste familjen godkännas av socialnämnden. Familjehemssekreterarna gör en familjehemsutredning som syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn.

Familjehemsutredningen görs av två erfarna familjehemssekreterare som träffar familjen både i hemmet och på socialkontoret. Därtill inhämtas referenser samt registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogde samt Försäkringskassa.

En utredning tar i regel 2-3 månader och kan när som helst avbrytas då den sker frivilligt. Om det under utredningen framkommer omständigheter som gör att utredaren bedömer hemmet som olämpligt informeras familjen om vad som ligger till grund för bedömningen. Familjehemssekreterarnas ställningstagande kan inte överklagas. 

När familjen godkänts som familjehem ska de gå en utbildning som kommunen bekostar. Utbildningen är på fyra heldagar och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Utbildningen förväntas ge deltagarna

  • allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget
  • kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera
  • kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas
  • möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.
Senast uppdaterad: 2018-10-25