Färdtjänst information

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Villkor

Du kan få färdtjänst om du på grund av en varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter att gå eller resa med buss. För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i kommunen och din funktionsnedsättning ska förväntas vara i minst tre månader.  Du kan inte få färdtjänst enbart för att du har svårt att bära.  Du kan inte heller få färdtjänst för att det är dåliga bussförbindelser där du bor. Färdtjänst kan beviljas tills vidare eller för en viss tid.

Så här ansöker du

Ansökan kan göras via e-tjänst eller i andra hand via telefon till medborgarservice.
I samband med ansökan tar handläggaren från kommunen kontakt med dig. Om det är första gången du ansöker får du träffa en handläggare via ett besök i stadshuset eller via ett telefonsamtal för att få in uppgifter till utredningen. Handläggaren kan även behöva ett medicinskt utlåtande av sakkunnig inom hälsa och sjukvård som stöd till utredningen.

Handläggaren ringer sen till dig och meddelar om du beviljats färdtjänst. Du får ett skriftligt meddelande
hemskickat. Har du fått avslag på ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

Så här får du resa

Du får resa obegränsat inom Bodens kommun och högst 50 kilometer in i angränsande kommuner, räknat från kommungränsen.  Du kan göra ett uppehåll under resan på högst tio minuter. Är uppehållet mer än tio minuter ska två avgifter betalas. Om resan påbörjas och avslutas på samma adress räknas det som två resor. Färdtjänst får inte användas till resor inom arbete, dagverksamhet eller skola.

Sjukresa

Sjukresor får inte göras med färdtjänst. Resor till läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska, provtagningar, remitterad fotvård och övriga verksamheter som tillhör landstinget är sjukresor. Beställ sjukresan på 020-96 00 96. Där får du information om landstingets sjukresor.

Avgift

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. När du reser med färdtjänsten betalar du en avgift till chauffören. Avgiften baseras på hur långt du reser. Avgiften för färdtjänst följer Länstrafikens busstaxa för enkelresor. Det tillkommer en ökning med 50 % av biljettpriset. Ändringar av taxan meddelas genom annons och på kommunens hemsida.
Ungdomar mellan 7 och 19 år betalar halv avgift. Barn under 7 år reser gratis.

Arbetsresor och studieresor kan beviljas, då får du 20 % rabatt på avgiften.

Är taxin försenad mer än 15 minuter behöver du inte betala någon avgift, gäller endast inom kommungränsen (ej 5-mils gränsen).

Beställning av resa inom kommunen

Resor inom kommunen beställs minst en timme innan du ska åka. Resor mellan 22.00 och 06.00 bör beställas före klockan 22.00. Taxin kan hämta dig 15 minuter före eller efter din beställda tid.
Om du har en tid att passa eller vill göra ett uppehåll under resan ska du meddela det till beställningscentralen.

­­Om du vill resa med sällskap

Ledsagare, hemtjänstpersonal eller personlig assistent får följa med utan att betala avgift. Meddela när du beställer resan om ledsagare eller personal ska följa med.
Barn under 10 år får följa med utan att betala avgift om det finns plats i bilen. Meddela när du beställer resan om barn ska följa med.
Om du inte behöver hjälp under resan men behöver hjälp när du kommer fram kan du ta med dig en extra person, en medresenär. Medresenären betalar samma avgift som den som är beviljad färdtjänst. Meddela när du beställer resan om en medresenär ska följa med.

Om du behöver hjälp av chauffören

Chauffören kan hämta dig från bostaden eller annan plats. Du kan även få hjälp att kliva i och ur bilen, med bagage och även hjälpmedel.

Personlyft kan beviljas vid särskilda skäl och då får du ett intyg av kommunens färdtjänsthandläggare. Chauffören kan hjälpa dig till och från bilen. Meddela vilken hjälp du vill ha när du beställer resan.

Beställning av resa angränsande kommun 
Resor fem mil in i angränsande kommun ska beställas minst 24 timmar innan resans start. Hämtningstiden kan förskjutas med högst två timmar före eller efter din önskade tid då samåkning sker.

Från och med 1 januari 2020 beställer du på telefonnummer 0921-782 00

Färdtjänstresor med buss

Den som har färdtjänst kan åka med lokaltrafikens bussar för halv avgift. Är du beviljad ledsagare får den personen åka med gratis.
Du köper själv ditt busskort och skickar in original kvittot till färdtjänsten samt konto pengarna ska återbetalas till.

Färdtjänstresor i annan kommun

Ditt färdtjänsttillstånd gäller inte i andra kommuner. Om du tillfälligt vistas i annan kommun kan du använda färdtjänsten där.  Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare så får du särskilda biljetter och intyg.

Resor till annan kommun

Ska du åka till någon annan kommun utanför 5-mils gränsen kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansök hos kommunens färdtjänsthandläggare minst tre veckor före beräknad avresa.

Ladda ner dokument
Information om färdtjänst
Senast uppdaterad: 2023-11-21