Bild på skolskjuts - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 4 2019.

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Färdtjänsten gäller inom kommunen och fem mil från kommungränsen in i angränsande kommuner.

För att få färdtjänsttillstånd måste man ha ett funktionshinder som beräknas bestå i minst tre månader. Tillståndet utreds utifrån Lagen om färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att få färdtjänst.

Så här söker du färdtjänst

För ansökan om färdtjänst krävs ett medicinskt utlåtande som du skickar till färdtjänsthandläggaren i kommunen. När handläggaren får intyget bokas ett hembesök in. Det medicinska utlåtandet och uppgifterna från besöket i stadshuset eller via telefonsamtal ligger till grund för utredningen och beslutet.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst, resa till annan kommun, ges till personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Så här söker du riksfärdtjänst

Ansökan gör du hos kommunens färdtjänsthandläggare senast tre veckor innan du ska resa. Ansök via kommunens e-tjänster 

Sjukresa

Sjukresor till landstingets inrättningar och anslutna privata vårdgivare (t ex läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska) får inte göras med färdtjänst. Sjukresa beställer du på telefon 020-96 00 96.

Senast uppdaterad: 2023-11-21