Färdtjänstavgifter

Prislista

Gäller från 2024-01-01

Km avstånd 

Kronor 

0-10

47

11-20

74

21-30

90

31-40

123

41-50

144

51-60

170

61-70

195

71-80

212

81-90

236

91-100

263

101-110

285

111-120

305

121-130

329

131-140

351

141-150

371

151-160

395

161-170

411

171-180

434

181-190

455

191-200

476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20% i rabatt på resorna. 

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats.
Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till entreprenören.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift.
Vid eventuell tvist är det entreprenören som ska visa att de inte har varit försenade. 
Regeln gäller endast för resor inom kommunen.

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50% i påslag.
Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.

Senast uppdaterad: 2024-01-19