Färdtjänstavgifter

Gäller från 2022-05-15
Prislista

Km avstånd 

Kronor 

0-10

45

11-20

71

21-30

87

31-40

120

41-50

140

51-60

165

61-70

189

71-80

206

81-90

230

91-100

255

101-110

278

111-120

296

121-130

318

131-140

342

141-150

360

151-160

383

161-170

401

171-180

422

181-190

441

191-200

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20 % i rabatt på resorna. 

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats.
Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till entreprenören.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift.
Vid eventuell tvist är det entreprenören som ska visa att de inte har varit försenade. 
Regeln gäller endast för resor inom kommunen.

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50 % i påslag.
Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.

Senast uppdaterad: 2022-05-10