På bilden syns benen på en ung tjej och kille som står och pratar med varandra.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Vad är skillnaden på att vara kontaktfamilj och kontaktperson? En kontaktfamilj är en familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem, en eller två helger i månaden. Barnet får ta del av er vardag och era intressen. En kontaktperson stöttar ett barn, en ungdom eller vuxen person någon dag i veckan genom att erbjuda aktiviteter eller en axel att luta sig mot.

Några vanliga anledningar att ett barn behöver kontaktfamilj är att barnet bor hos en ensamstående förälder med glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan även vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskonen. I vissa fall har barnet en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver. Den person du utsetts att vara kontaktfamilj eller kontaktperson till, kan oavsett ålder och bakgrund, ha en social problematik. Därför är det viktigt att du kan lyssna och finnas till hands och kan erbjuda en trygg miljö med möjlighet till både aktivering och avkoppling. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du i många fall ett nära samarbete med barnets förälder för att tiden hos dig ska bli så bra som möjligt för barnet. 

Vår erfarenhet är att barn mår bra av långsiktiga och stabila relationer. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig en vecka under sommarlovet. Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det i vissa fall vara givande att ha en fortsatt kontakt. 

Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du handledning och löpande ekonomisk ersättning för det uppdrag du utför. 

Både kontaktfamilj och kontaktperson är frivilliga insatser som barnet/ungdomens föräldrar alternativt den vuxne själv har ansökt om och fått beviljat efter utredning och beslut av en handläggare på Socialförvaltningen. Kontaktperson och kontaktfamilj används främst inom insatser som beviljats med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) men används även inom insatser som beviljats genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Sekretesslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) omfattar både dig som har uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Det betyder att du inte får berätta för andra om den person du är satt att stötta. Du får inte heller berätta för andra om sådant som du får veta om hans/hennes familj och bakgrund. Däremot får du får tala om för släkt och vänner att du och din familj ställer upp som kontaktfamilj alternativt att du ställer upp som kontaktperson och vad det innebär. 

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du ska ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn måste familjen godkännas av socialnämnden. Familjen genomgår först en utredning som syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Familjen intervjuas både i hemmet och på socialkontoret. Vi talar med referenser samt inhämtar registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogden samt Försäkringskassa. 

Frågor och funderingar? Ring en familjehemssekreterare via 0921-62000, skicka in en intresseanmälan via e-tjänster eller skicka ett mejl till familjehem@boden.se så återkommer vi till dig.

 

Senast uppdaterad: 2022-06-02