Åsas känsla för snö

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som tar emot ett eller flera barn i ditt hem, en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen.

Som kontaktfamilj har du ett nära samarbete med barnets förälder för att tiden hos dig ska bli så bra som möjligt för barnet. Att få kontaktfamilj är en frivillig insats som föräldrarna själva har ansökt om och fått beviljat.  Begreppet kontaktfamilj används främst inom insatser som beviljats med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) men används även inom insatser som beviljats genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Några vanliga anledningar att ett barn behöver kontaktfamilj är att barnet bor hos en ensamstående förälder med glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan även vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskonen. I vissa fall har barnet en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.

Eftersom barnet kan ha en social problematik är det viktigt att du kan lyssna och finnas till. Barnet behöver vara i en trygg miljö med möjlighet till både aktivering och avkoppling. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig en vecka under sommarlovet.

Vår erfarenhet är att barn mår bra av långsiktigt och stabila relationer. Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det i vissa fall vara givande för barnet att ha en fortsatt kontakt. 

Som kontaktfamilj får du handledning av en erfaren socionom och ekonomisk ersättning. 

Sekretesslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) omfattar dig som är kontaktfamilj. Det betyder att om du blir kontaktfamilj får du inte får berätta för andra om det barn och hans/hennes familj och bakgrund. Däremot får du får tala om för släkt och vänner att du och din familj ställer upp som kontaktfamilj och vad det innebär. 

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du ska ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. Innan en familj kan bli aktuell för att ta emot ett barn måste familjen godkännas av socialnämnden. Familjen genomgår först en utredning som syftar till att säkerställa att familjen har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om någon annans barn. Familjen intervjuas både i hemmet och på socialkontoret. Vi talar med referenser samt inhämtar registerutdrag från Polisens misstanke-och belastningsregister, socialregister, Kronofogden samt Försäkringskassa. 

Frågor och funderingar? Ring en familjehemssekreterare via 0921-62000 eller skicka ett mejl till familjehem@boden.se så återkommer vi till dig.

 

Senast uppdaterad: 2022-01-11