Information till dig som söker ekonomiskt bistånd

Kort information till dig som stöd när du söker ekonomiskt bistånd

Första gången du söker

När du har lämnat in din ansökan blir du kontaktad av en handläggare och kallad till ett besök. Vid besöket får du beskriva din ekonomiska och sociala situation. Tillsammans med handläggaren görs därefter en planering för hur du ska klara av din egen försörjning.

Om du sökt tidigare

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd inom den senaste sexmånadersperioden lämnar du in en återansökan i e-tjänsten eller via blankett till socialförvaltningens reception och uppger vem din handläggare är. Länk till e-tjänst

Kompletteringar

Det är viktigt att du fyller i alla efterfrågade uppgifter när du ansöker. Om du behöver komplettera ansökan med fler uppgifter kommer du bli kontaktad och få information om vad du behöver komplettera. 

Beslut

När den ekonomiska utredningen är färdig kommer du få ett beslut om bifall eller avslag hemskickat till dig. Ansökningar handläggs skyndsamt och handläggningstiden kan varierar beroende på hur just din situation ser ut. 

Överklagan

Får du ett avslag på din ansökan och du är missnöjd med beslutet eller anser att handläggarens bedömning är felaktig har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska komma in till socialförvaltningen inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Överklagan är en skriftlig handling där du beskriver om vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutsdatum och vilken ändring i beslutet du vill ha. 

Hjälp att fylla i ansökan

Om du vill ha hjälp att veta hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten kan du kontakta Team Mottagning på tel. 0921-629 99. Du kan också besöka individ- och familjeomsorgens reception i stadshuset eller prata med din handläggare.

Senast uppdaterad: 2021-10-12