Kundundersökning 2017

Så här tycker kunderna om färdtjänsten i Boden. För att mäta färdtjänstens kvalité gör kommunen en kundundersökning vart annat år. Senaste undersökningen gjordes under våren 2017.

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att besvara frågorna.

Ladda ner dokument
Resultat från 2017-års färdtjä...
Senast uppdaterad: 2019-10-14