Bilden visar en kvinna som hoppar i snön

Livsstilsmottagningen

Livsstilsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till Dig som är orolig för din användning av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. På livsstilsmottagningen erbjuds en kortare samtalsserie där olika risk- och friskfaktorer identifieras. Du får även information om hur överkonsumtion kan påverka ditt fysiska och psykiska mående. Under samtalen kan Du få enklare råd om livsstilsförändringar och självskattningsenkäter kan genomföras avseende alkohol, narkotika, spel, nedstämdhet eller ångest.  Du får information om vad ett beroende är och hur det kan påverka både dig själv och dina anhöriga. Även anhöriga kan få stöd via kommunen. Efter samtalen får du information om hur du kan ansöka om fortsatt stöd, vid behov. Behandlaren kan hjälpa till med kontakt och ansökan.

Målgrupp

Personer från 18 år och uppåt som är i riskzon för att utveckla ett beroende.

Länk till Intresseanmälan Livsstilsmottagningen (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2022-11-07