En hand håller i en smutsig vit nalle som saknar båda benen. I bakgrunden skymtar fler människor.

Misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet kan du kontakta socialtjänsten. Genom att våga berätta det du ser kan ett barn få en bättre tillvaro. Du behöver inte ha bevis utan det räcker att du misstänker någon form av missförhållande.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller socialtjänsten.

Om barnet utsätts för akut fara ring 112!

Anmälan från dig som privatperson

Du som privatperson kan vara anonym när du gör en orosanmälan, lämna då inte uppgifter som kan kopplas till dig, ex namn, adress eller telefonnummer. Om du gör en anonym anmälan är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Anmälan kan göras via:

  • E-tjänst för anmälan Om du använder e-tjänsten under helger och kvällar tas din anmälan emot nästkommande vardag.
  • Skriftlig anmälan (blankett längre ner) kan skickas till Bodens kommun, Socialförvaltningen IFO,  961 20 Boden, om det inte är akut.
  • Ringa till Team Mottagning på  telefon 0921-629 99 under kontorstid.

Anmälan från dig som arbetar med barn och unga

Alla som arbetar med barn och unga har skyldighet att göra en anmälan om man misstänker att ett barn far illa. När du gör en anmälan bör du ha informerat föräldrarna till barnet först. Den fortsatta kontakten med familjen underlättas om de får veta vad du är orolig för.

Om ett barn utsätts för misshandel eller andra former av övergrepp ska socialtjänsten kontaktas direkt och ingen information lämnas till föräldrarna. Socialtjänsten bedömer barnets behov av omedelbart skydd.

Anmälan kan göras via:

  • Inloggning till e-tjänst för anmälan Om du använder e-tjänsten under helger och kvällar tas din anmälan emot nästkommande vardag.
  • Skriftlig anmälan (blankett, se längre ner på sidan) kan skickas till Bodens kommun, Socialförvaltningen IFO,  961 20 Boden om det inte är akut.
  • Ringa till Team Mottagning på  telefon 0921-629 99 under kontorstid.

Rådgivning 

Du som privatperson

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att berätta om din oro för ett barn. Du kan alltid ringa och rådfråga socialsekreterare på Team Mottagning först. Du behöver inte berätta vilket barn det gäller och du kan vara anonym.

Du som arbetar med barn och unga

Ring gärna och rådgör med socialsekreterare på Team Mottagning om du vill ha stöd vid eventuell anmälan. Du som har anmälningsplikt kan inte vara anonym, men du behöver inte berätta vilket barn det gäller vid rådgivning. 

Ladda ner dokument
Blankett anmälan för barn och ...
Senast uppdaterad: 2024-04-04