Riksfärdtjänst information

Om du på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader kan du få riksfärdtjänst. Det innebär i princip att Bodens kommun betalar den fördyring som funktionsnedsättningen medför om inte allmänna kommunikationer som buss och tåg är tillgängliga. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Villkor för riksfärdtjänst:

  • Tillstånd för riksfärdtjänst kan ges för viss tid eller enstaka resor.

  • Resor med riksfärdtjänst kan beviljas för rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst beviljas inte när någon annan ska betala resan, exempelvis vid sjukresa, resor i tjänsten eller vid utbildning.
  • Under utredningen ställer handläggaren frågor om syftet med resan och kan även begära in handlingar för att utreda om resan betalas av någon annan.
  • Riksfärdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan eller att avgångstiderna inte passar.
  • Du som resenär betalar en egenavgift för resan.  Lägsta avgift är 105 kronor.

Barn och riksfärdtjänst

Barn reser normalt tillsammans med någon vuxen. Om barnet på grund av sin funktionsnedsättning måste resa på ett dyrare sätt än normalt kan barnet få riksfärdtjänst.

Så här får du riksfärdtjänst

För att resa med riksfärdtjänst krävs tillstånd. Tillstånd för riksfärdtjänst ges för viss tid eller enstaka resor.
Ansökan kan göras via telefon, e-post, e-tjänst eller särskild blankett. Ansökan görs i den kommun där du är folkbokförd.

Om du vistas tillfälligt i Bodens kommun måste du kontakta din hemkommun för att söka riksfärdtjänst. Ansökan ska göras i god tid - minst tre veckor innan avresa. Det är särskilt viktigt inför storhelger och semesterperioder.
Vid oförutsedda omständigheter kan utredning göras i efterhand. När du beviljats riksfärdtjänst skickas beslutet hem till dig med anvisningar och eventuella biljetter. 

Så här får du resa

Du får resa inom Sverige, från en kommun till en annan. I beslutet står det på vilket sätt du får resa. Resor med allmänna kommunikationer som buss och tåg beviljas i första hand. Tillståndet ges för billigaste färdmedel utifrån resenärens funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som kan ske med färdtjänst.

Att resa med sällskap

För att få riksfärdtjänst med ledsagare ska du behöva hjälp av en annan person under själva resan. Kommunen ersätter hela resekostnaden för ledsagaren. 

Om du inte behöver hjälp under resan men behöver hjälp när du kommer fram kan du ansöka om att få ta med dig en extra person, en medhjälpare.
Medhjälparen betalar samma egenavgift som den som beviljats riksfärdtjänst.

Avbokning av resan

Om beställd resa inte kan genomföras, ta snarast kontakt med den som utfärdat biljetter och bokat resan för att meddela ändringen. Om resan ska göras med taxi eller specialfordon kan den som inte har meddelat ändringen bli skyldig att ersätta taxiföretaget.

Biljetter som inte använts ska snarast skickas tillbaka till den som utfärdat dem. Det är viktigt att plats- och sovvagnsbiljetter på tåg avbokas.
För flygbiljetter gäller varierande avbokningskrav, kontakta din handläggare.

Ladda ner dokument
Information om riksfärdtjänst
Senast uppdaterad: 2020-10-29