Steg ett

Steg 01 - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

Gå till e-tjänsten www.boden.enamnd.se.

Klicka sedan på länken "Ansökan om ekonomiskt bistånd".

Gå till steg två genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2023-10-25