Steg fyra

Steg 04 - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

Del 1

• Fyll i om du ansökt om ekonomiskt bistånd under de senaste sex månaderna
Om ja - ange vilket team och handläggare du tillhör.

Steg 04 - första valet - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

• Välj vilken typ av ekonomiskt bistånd du avser ansöka om.
Gäller ditt ärende försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader? Ange månad eller tidsperiod.

Steg 04 - andra valet - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

Tips

Du kan i alla steg spara din ansöka för att fortsätta vid ett annat tillfälle.

Gå till steg fem genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2022-02-04