En man och en kvinna som grälar med varandra i en mörk hall.

Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det finns stöd både för dig som är eller varit utsatt för våld samt för dig som gör någon närstående illa.

Olika typer av våld:

 • psykiskt
 • fysiskt
 • sexuellt
 • materiellt
 • ekonomiskt
 • latent

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet.

Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet. Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Barn och unga

Det finns olika metoder för att hjälpa barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld. Det kan vara i gruppverksamhet eller individuellt via socialtjänstens öppenvård. Om du vill veta mer så kontaktar du Team Mottagning på telefon 0921-629 99.

Ungdomar kan vända sig till ungdomsmottagningen på telefon 0921-620 80
Telefontid tisdag kl 13:00-13:45 eller torsdag kl 13:00-13:30.
Du når också mottagningen via e-post ungdomsmottagning@boden.se eller skolans elevhälsa (skolsköterska eller skolkurator).

Om det är akut

Är du utsatt för våld kan du få hjälp med tillfälligt skyddat boende via socialtjänsten. Du kan också vända dig direkt till den lokala kvinnojouren på telefon 0921-188 81.

Kvällar och helger får du kontakt med socialtjänstens myndighetsberedskap via trygghetscentralen 0921-777 02.

Det här kan du få hjälp med

 • information och råd
 • stödsamtal
 • hjälp att ordna stadigvarande boende
 • stöd i föräldraskap
 • förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer
 • hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvård och andra myndigheter, t.ex. Polisen och Skatteverket
 • Ekonomiskt stöd 

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess/tystnadsplikt. Den kan inte brytas annat än om den berörde samtycker. När det gäller vissa typer av allvarliga brott måste socialtjänsten rapportera till polis eller åklagare.

Senast uppdaterad: 2023-09-29