Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du stötta barn och ungdomar i vår kommun? Här kommer en kort presentation av våra olika uppdragsformer.

Familjehem

I Bodens kommun finns det barn som behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre tid. Barn och unga har olika behov och ju fler familjehem vi har att välja på desto bättre matchningar kan vi göra. Familjerna vi söker kan bo i Boden eller i en annan kommun. Alla är lika välkomna att höra av sig. Det viktiga är att ni lever under stabila förhållanden och kan ge ett annat barn kärlek, tid och vägledning. 

De familjer som engageras av oss på Individ och familjeomsorgen (IFO) får

  • utbildning
  • kvalificerad handledning
  • ekonomisk ersättning.

Gör ett enkelt självtest och ta reda på om du har vad som krävs för att bli familjehem här! --> https://familjehemsverige.se/view.html#/family-test/intro

Kontakta gärna en familjehemssekreterare på socialtjänsten via kommunens e-tjänst, via kommunväxeln 0921-62700 eller mejla oss på familjehem@boden.se.

Intressanta länkar för dig som vill veta mer om familjehemsvård

Kolla gärna in dessa intervjuer med familjehemsföräldrar, barn som bott i familjehem och andra sakkunniga --> https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/familjehemmens-dag/

Socialstyrelsen har samlat ett antal berättelser där du läsa om hur det kan vara att göra olika insatser för barn .

familjehemmet.se kan du som är intresserad hitta aktuella artiklar och familjehemsnyheter. 

Familjehemmens centralorganisation är en ideell förening som vänder sig till er som redan är aktiva som familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot barn i sitt hem ungefär en helg i månaden. En del familjer ordnar med spännande aktiviteter men viktigast är att man tar sig tid för barnet så att hon eller han känner sig välkommen. Anlitade familjer får både handledning och ersättning. Som kontaktfamilj behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. 

Kontaktperson

Som kontaktperson sätter man "guldkant på tillvaron" för ett barn, ungdom eller vuxen person som befinner sig i en besvärlig situation och behöver aktivering, råd eller stöd. Även kontaktpersoner får handledning och ekonomisk ersättning. Som kontaktperson behöver man inte ha någon särskild yrkeskompetens, däremot ska man vara över 18 år och lämplig för uppgiften. 

Du kan även engagera dig via Kompetensförsörjnings om du vill göra en insats för personer inom LSS personkrets med någon form av funktionsvariation. Kontakta i så fall en samordnare på Kompetensförsörjningsenheten via kommunens växel. 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-05-10