ukraina

Nuläget i Boden - mottagningsort för flyktingar från Ukraina

I och med att massflyktsdirektivet har aktiverats när det gäller flyktingar från Ukraina är det Migrationsverket som har ansvar för att ta emot flyktingar, pröva rätten till uppehållstillstånd och anskaffa bostad under den tid som direktivet gäller. Mottagandet sker främst på Migrationsverkets mottagningsorter, bland annat i Boden. När uppehållstillstånd har erhållits har flyktingarna rätt att jobba, barnen har rätt till skolgång och dessutom finns rätt till grundläggande sjuk- och tandvård.

Från 1 juli har kommunerna övertagit ansvaret för själva boendet, men det är fortfarande Migrationsverket som anvisar bostad och utbetalar dagersättning. Den som söker bostad med skydd enligt massflyktsdirektivet ska därför kontakta Migrationsverket. Migrationsverket ger då en kommun i uppdrag att ordna bostad, vilket ska göras inom en månad. Under tiden fram till dess kan Migrationsverket anvisa en tillfällig bostad.

Den som får bostadsplacering i Bodens kommun kan vända sig till JobbCenter för råd och frågor. För kommunens del handlar ansvaret efter bosättningen framför allt om att bereda barn plats i förskola/skola samt stödja vuxna att komma i sysselsättning. För ensamkommande barn anskaffar kommunen gode män och familjehem. Bodens kommun har organiserat en särskild mottagningsfunktion för att dels samordna det interna arbetet och kommunikationen på bästa sätt, dels utgöra en smidig och flexibel kontaktyta gentemot andra organisationer. Vi har sett ett sådant behov i samband med pandemin och anpassar nu vårt arbetssätt för att samla resurserna och bli ännu effektivare. Bland annat börjar vi bygga ett nätverk tillsammans med frivilligorganisationer, studieförbund och kyrkliga samfund.

Kommunen kommer att försöka underlätta mottagningsarbetet genom att ordna en samlingsplats på BIS, Soldatgatan 16. Vi förmedlar även tips från de olika frivilligorganisationerna om vilken hjälp som behövs via kommunens hemsida boden.se. Vi har sett en imponerande uppslutning från frivilligorganisationerna och även från enskilda bodensare som vill bidra i att göra ankomsten till Boden så bra som möjlig.

Tack, alla bodensare, för allt ni gör för att visa upp Bodens kommun från sin bästa sida!

Senast uppdaterad: 2023-09-25