En person som håller på att utbilda sig till elektriker står vid en blå el tavla.

Elektriker

Ett simulerande och omväxlande arbete för dig som gillar problemlösning och att jobba med händerna. I arbetet som elektriker får du bland annat jobba med underhäll, elinstallationer och reparationer. Du kan jobba som industrielektriker, serviceelektriker eller installationselektriker.

Utbildningen

Utbildningen är på gymnasialnivå och kombineras med både teoretiska och praktiska uppgifter. I utbildningen ingår APL på en arbetsplats där du får använda dina nya kunskaper praktiskt. Studietakten är 20-25 poäng/vecka. Utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskaper 

Du ska ha gymnasiebetyg eller motsvarande. Har du svenska som ditt andraspråk ska du ha betyg i lägst svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Om du har förkunskaper inom yrket har du möjlighet att tillgodoräkna dig de kunskaperna och därmed korta utbildningstiden. 

Efter utbildningen 

Vill du senare ansöka om ett ECY-certifikat behöver du ha 1500p yrkeskunskaper där komvuxarbete ingår, Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1a, engelska 5 samt 1600 timmar lärlingstid. Du kan också vidareutbilda dig genom fortbildningskurser eller exempelvis yrkeshögskola.  

 

Senast uppdaterad: 2022-03-11