Industrielektriker

Den här utbildningen är för dig som vill vara en del av den gröna industrirevolutionen. Bristen på elektriker är generellt stor i länet och specialistkompetens mot industri är mycket efterfrågad. Arbetsmarknaden för industrielektriker är därför god i hela länet.

Utbildningen

I utbildningen ingår grundläggande kunskap i att installera, montera, kontrollera, underhålla och reparera el- och automatikutrustningar. Eleven lär sig att tekniskt beskriva installationen och dokumentera den och även grundläggande erfarenhet av hantering och programmering för PCL-system (styrsystem för automation). 

Utbildningen genomsyras av ett stort fokus på säkerhet, riskbedömningar och en god arbetsmiljö. En industrielektriker blir en viktig nyckelperson för att se till att produktionsprocessen fungerar som den ska.

Förkunskaper 

Grundskola eller motsvarande. Matematik 1a/b/c eller Ma A. Har du förkunskaper inom yrket har du möjlighet att tillgodoräkna dig de kunskaperna och därmed korta utbildningstiden. 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-26