För arbetsgivare

För arbetsgivare

Det råder idag stor brist på gymnasial yrkesutbildade på arbetsmarknaden. Den kommunala vuxenutbildningen har många möjligheter att bidra till att lösa denna kompetensbrist.

Via den kommunala vuxenutbildningen kan personer läsa enstaka kurser eller sammanhållna yrkesutbildningar. Det ger möjlighet till yrkesväxling eller att komplettera sin kompetens inom något specifikt ämne. Har du som arbetsgivare personal som behöver kompetenshöjande insatser kan den kommunala vuxenutbildningen vara en möjlig väg. Till exempel inom ekonomi, redovisning, digital kompetens och administration finns ett stort utbud av nationella kurser som via vuxenutbildningen kan påbörjas nästan när som helst under året. Kurserna läses på distans och studietiden anpassas efter elevens förutsättningar. Kurser och utbildningar via den kommunala vuxenutbildningen är kostnadsfria, men kostnader kan tillkomma för eleven för exempelvis kurslitteratur. 

Vuxenutbildningen kan även erbjuda mer praktiska kurser inom många yrkesområden. Svets, el, VVS, bygg och anläggning och restaurang är några av de yrkesområden där vuxenutbildningen redan idag erbjuder sammanhållna utbildningar men även enstaka kurser. En lista över aktuella yrkesutbildningar hittar du här. (Länk till sidan) Arbete pågår ständigt med att ta fram nya utbildningar inom fler yrkesområden. Har du idéer och tankar om kurser och utbildningar som du önskar att dina medarbetare får ta del av? Kontakta då oss på vuxenutbildningen så kan vi berätta mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda. 

Här nedan hittar du en lista över de nationella yrkeskurser som finns inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.

Ladda ner dokument
Kurslista - Skolverket
Senast uppdaterad: 2022-11-24