Lärvux, särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig och kostnadsfri skolform för dig som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ska stärka den studerandes ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personlig utveckling. Du planerar dina studier tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare. Undervisningen sker i liten grupp. Det går också att läsa flera kurser samtidigt.

Lärvux på olika nivå
 • Grundsärskolenivå samt träningsskolenivå
 • Gymnasiesärskolenivå
Hösten 2018 kursutbud grundläggande nivå:
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Konsumentkunskap
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Teknik
Hösten 2018 kursutbud gymnasial nivå
 • Svenska med olika inriktningar ex skrivande, litteratur
 • Information och kommunikation(datorer används i kursen)
 • Engelska
 • Människokroppen
 • samhällskunskap med olika inriktningar ex trafik., arbetsliv
 • Hantverk
 • Konst och kultur
 • Servicekunskap
 • Matematik
 • Teater
 • Historia
När kan man börja?

Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.

Betyg eller intyg

Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.

Vill du veta mer?

Skolverket har mer information om Lärvux, särskild utbildning för vuxna  på sin hemsida.

För mer information om kurser ansökan och antagning kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Senast uppdaterad: 2018-06-04