Lokförarutbildning

Tågbranschen i Sverige står inför stora nyrekryteringsbehov de närmsta åren, inte minst på grund av pensionsavgångar, därför har branschen ett stort nyrekryteringsbehov.

Delar av utbildningen sker ute i näringslivet

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning där delar av utbildningen genomförs ute i näringslivet hos branschföretagen. Utbildningen är utformad utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Goda chanser till arbete

Då utbildningen är utformad i nära samarbete med branschföretagen i den aktuella branschen gör att ca 80 % av alla som läser en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter avslutad utbildning. Lokförarutbildningen i Boden är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH-poäng som pågår i 60 veckor.

För mer information: Ronny Persson 070-535 91 77

Ansökan

Behörig att antas till utbildningen är den som:

  • fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 poäng,
  • fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning, eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. För behörighet att antas till utbildningen krävs dessutom att du uppfyller de säkerhetskrav som ställs på dina personliga egenskaper och din hälsa se Transportstyrelsens regelverk. Detta mäts genom urvalstest, intervjubedömning och hälsoundersökning. Mer information finner du bland länkarna på den här sidan.

Behöver du hjälp med att hitta rätt kurs eller utbildning, studieplan, studieekonomi eller kanske tips och råd om hur du själv kan söka information. Boka en tid med en studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifterna finns på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2021-04-29