Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Alla studerande har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vuxenutbildningen och annan verksamhet som regleras i skollagen ska vara fri från kränkande behandling. Därför accepterar vi inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling, såsom t ex mobbning, sexuella trakasserier, våld, hot eller rasism. Vår utgångspunkt är den enskildes upplevelse och att den som uppger att hen blivit kränkt eller diskriminerad alltid ska tas på allvar.  Skolans personal har skyldighet att omedelbart rapportera misstanke om diskriminering eller kränkande behandling till rektor.

Som studerande kan du alltid vända dig till din lärare, rektor eller annan personal på skolan för att få hjälp och stöd.

Vill du läsa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet? Den finns som nedladdningsbar PDF på den här sidan.

 

Ladda ner dokument
Årlig plan mot diskriminering ...
Senast uppdaterad: 2022-02-02